Slovenska priporočila o prehrani in telesni dejavnosti pri sladkorni bolezni

Priporočila institucije

Neenakosti pri svetovanju prehrane ob sladkorni bolezni tipa 2 (SBT2) so povzročale težave v vsakdanji praksi. Osebe s sladkorno boleznijo so bile zaradi različnih, lahko popolnoma nasprotujočih si nasvetov zmedene, s tem je upadalo zaupanje zdravstvenim strokovnjakom.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji (pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije) je pobudo za ureditev nefarmakoloških priporočil ob SBT2 predstavila Ministrstvu za zdravje, ki je podprlo delovanje delovne skupine za pripravo prvih nacionalnih priporočil. Deset inštitucij, štirinajst strokovnjakov in nekaj zunanjih sodelavcev je v treh letih delovanja pripravilo Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob SBT2.

Vsebina priporočil je razdeljena na dva dela. Prvi del predstavljajo priporočila na podlagi podatkov iz raziskav in uveljavljenih priporočil mednarodnih združenj. Drugi del priporočil zdravstvenega strokovnjaka usmerja, kako znanstvena dognanja in strokovna priporočila umestiti v vsakdanjo prakso.  V priporočilih vlogo zdravstvenega svetovalca v odnosu do osebe s sladkorno boleznijo predstavljata osebi Zofi in Florjan. Priporočila tako zajamejo področja ustrezne prehrane in telesne dejavnosti pri SBT2, opredelijo cilje in načine svetovanja, opredelijo kadrovske potrebe in ustrezna znanja za izvajanje prehranske terapije. Priporočila zajemajo tudi usmeritve o ustreznem življenjskem slogu svetovalca, kar ima za posledico ugodne rezultate pri motiviranju za spremembe v življenjskem slogu osebe s sladkorno boleznijo in na učinkovitost slednjih. Po naših podatkih so to edina nacionalna priporočila, ki vključujejo komponento implementacije v vsakdanjo prakso.

Nacionalno, z različnimi strokami in partnerji usklajena priporočila dajejo temeljni okvir svetovanju o ustreznih nefarmakoloških ukrepih ob SBT2. V priporočilih so izpostavljena nova dejstva, ki imajo znanstveno utemeljitev in/ali konsenz skupine. Namen poenotenih priporočil je:

  • poenotiti strokovne informacije, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme s strani zdravstvenega strokovnjaka,
  • zdravstvene strokovnjake opremiti s preverjenimi in strokovnimi informacijami v poplavi nepreverjenih in tržno naravnanih in
  • postaviti strokovne informacije pred lastna prepričanja (preprečevanje subjektivizma, avtoritativnosti in stigmatiziranja).

Najpomembnejša komponenta priporočil je omogočiti zdravstvenemu svetovalcu ustvarjanje dobrega partnerskega odnosa z osebo s SBT2 in oblikovanje načrta zdravljenja, ki ga oseba s SBT2 boleznijo zmore.

Bodite prvi obveščeni o novostih

E-novice

Hvala za prijavo.

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('agreement') }}