Nagovor urednice ob Svetovnem dnevu sladkorne bolezni 2021

14. novembra obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni. V svetu in tudi v Sloveniji potekajo različni dogodki, ki skušajo opozoriti na pereče probleme in dileme oseb s sladkorno boleznijo. Svetovni dan pa ni samo opomnik njim, ampak tudi vsem nam, ki se z boleznijo srečujemo na drugi strani kot edukatorji, diabetologi, zdravniki, medicinske sestre v ambulantah družinske medicine in vse ostalo zdravstveno osebje, katerih poklicna pot je stati ob strani osebam s sladkorno boleznijo.

Slabe epidemiološke razmere, ki jim ni videti konca, so v zadnjem letu prinesle kar nekaj sprememb, neenakosti in težav tako osebam s sladkorno boleznijo kot tudi nam edukatorjem. Z zmanjšanim dostopom ljudi do ambulant družinske medicine in istočasno prerazporeditvijo medicinskih sester na cepilna mesta oziroma vstopne točke za testiranje se je zmanjšalo presajanje za sladkorno bolezen. Med epidemijo so bile prekinjene vse delavnice v CKZ, zmanjšali so se tudi obiski v nekaterih diabetoloških ambulantah, veliko edukatorjev nas je bilo prerazporejenih na COVID oddelke in cepilna mesta. Vse našteto je osebam s sladkorno boleznijo poslabšalo dostop do zdravljenja in edukacije, s tem pa zmanjšalo opolnomočenost, ki jo potrebujejo za samostojno vodenje bolezni doma.

Kljub temačnosti preteklih dogodkov, ki so na žalost še danes realnost, pa so se v edukaciji zgodili pomembni premiki v smislu dostopnosti. Težavo z nedostopnostjo edukacije smo kljub pomankanju in nepoznavanju informacijskih komunikacijskih tehnologij (IKT) v marsikaterih ambulantah reševali z veliko mero entuziazma. Edukacija iz naših ambulant se je spremenila v edukacijo »na daljavo«. Tam kjer so predstavljale IKT veščine oviro, smo s telefonskimi pogovori vzpostavili pomemben stik tako za edukacijo kot za vzpodbudo in tolažbo okuženih oseb s sladkorno boleznijo. Ob naraščajočem številu okuženih pa postaja tak način dela naša stalnica. Zatorej ob tem ni zaman ugotovitev, da edukatorji, vešči in naklonjeni uporabi IKT, veliko lažje motiviramo osebe s sladkorno boleznijo za uporabo različnih IKT orodij in aplikacij kot npr. aplikacij za prenos vrednosti glukoze v krvi na daljavo.

Trenuten pogled v bližnjo prihodnost ni nič kaj vzpodbuden in navdihujoč. Slabšanje epidemioloških razmer zopet zmanjšuje dostopnost edukacije. Kljub vsemu pa verjamem, da si edukatorji tudi v bodoče želimo biti v pomoč vsem, ki edukacijo potrebujejo, in ne samo tistim, ki sodobne tehnologije poznajo. V ta namen se za osebe s sladkorno boleznijo pripravljajo različni hibridni edukacijski programi (delno preko videovsebin, delno v živo ali preko videokonferenc). Od letošnjega leta imamo edukatorji novo domačo stran (e-diabetes.si), ki nam bo nudila večjo informiranost o tekočih novicah in dogodkih, nekoliko kasneje pa se nam obetajo še videovsebine za pomoč pri našem delu.

Naj nas torej na letošnji svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga spet ovijajo meglice skrbi in negotovosti, vzpodbuja in bodri misel iz ravnokar objavljenega Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020 – 2030, ki pravi:
»Vsi za enega, skupaj za vse nas!«

Urednica spletne strani e-diabetes
Andreja Semolič Valič

Kos Štefan objem
Bodite prvi obveščeni o novostih

E-novice

Hvala za prijavo.

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('agreement') }}