2. Nacionalna konferenca – »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdrave ljudi«

Na Brdu pri Kranju je 5. decembra 2022 potekala druga nacionalna konferenca »Zdrava povezava –
Združujemo moči za zdrave ljudi.« Namen konference je bil širši javnosti in deležnikom s področja
javnega zdravja predstaviti sofinancirane programe nevladnih organizacij in v njihovih okvirih primere
dobre prakse. Predstavljeni dosežki programov s področja krepitve in varovanja zdravja so bili
prvenstveno namenjeni ranljivim skupinam prebivalstva. Med leti 2019 in 2022 so bili sofinancirani
103 programi nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo predvsem na področjih odvisnosti
od prepovedanih substanc, alkohola in tobaka, digitalne zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni,
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje.

V triletnem obdobju je 23 programov za kakovost in inovativnost dobilo priznanje mednarodne
skupnosti, vključno Evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije. Med nagrajenimi
programi je bil tudi program PEOS, v okviru katerega je predsednica Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji Jana Klavs prejela nagrado za koordinacijo izvajanja
programa.

Več o sami konferenci si lahko preberite na spletni strani vlade:
https://www.gov.si/novice/2022-12-05-nevladne-organizacije-s-preventivnimi-programi-pomembno-
prispevajo-h-krepitvi-zdravja/

V triletnem obdobju so v okviru programa PEOS (razvoj, pilotiranje, evalviranje in implementacija
edukacije ob zdravljenju sladkorne bolezni na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva), katerega
osnovni namen je bil razviti in implementirati izobraževalna orodja za edukacijo oseb s sladkorno
boleznijo, nastali:

  • Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2,
  • portal e-diabetes,
  • trije didaktični pripomočki za izobraževanje oseb s sladkorno boleznijo o prehrani in
  • učbenik Nosečnosti in sladkorna bolezen.

Priporočila, didaktični pripomočki in učbenik so bili uporabnikom (strokovnjakom s področja
svetovanja ob sladkorni bolezni) predstavljeni preko večkrat izvedenih in dobro obiskanih
izobraževanj. Potekala so tako »v živo« kot tudi v virtualni obliki.

Na konferenci je bil program PEOS predstavljen s plakatom in predstavitvijo.

Bodite prvi obveščeni o novostih

E-novice

Hvala za prijavo.

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('agreement') }}